ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
tag วัดพระราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)
วัดพระราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)

ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลชุมพล บริเวณเขาพัทธลิงค์ อยู่ห่างจากสงขลา 48 กิโลเมตร เป็นวัดจำพรรษาของสมเด็จพะโคะ หรือหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ซึ่งประชาชนเคารพนับถือมาก สร้างประมาณ พ.ศ. 500 เล่ากันว่า วันหนึ่งมีโจรสลัดแล่นเรือเลียบมาตามฝั่ง เห็นสมเด็จพะโคะเดินอยู่มีลักษณะแปลกกว่าคนทั้งหลาย จึงใคร่จะลองดี โจรสลัดจอดเรือ และจับสมเด็จพะโคะไป เมื่อเรือแล่นมาได้สักครู่เกิดเหตุเรือแล่นต่อไปไม่ได้ ต้องจอดอยู่หลายวัน จนในที่สุดน้ำจืดหมดลง โจรสลัดเดือดร้อน สมเด็จพะโคะสงสาร จึงเอาเท้าซ้ายแช่ลงไปในน้ำทะเลเกิดเป็น..

 

อ่านต่อ

tag วัดนางเหล้า
วัดนางเหล้า

วัดนางเหล้าเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา  สร้างประ มาณ พ.ศ.2225 โดยมีอุบาสิกาชื่อ นางลาวมีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินและสร้างวัด แต่เดิมชื่อ "วัดนางลาว" ต่อมาชาวบ้านเรียกชื่อเพี้ยนไปเป็น "วัดนางเหล้า"  การศึกษา : มีโรงเรียนการประถมศึกษาขึ้นในวัดตั้งแต่ พ.ศ.2497 และได้ให้อุปการะตลอดมา เจ้าอาวาส มี 6 รูป คือ 1.หลวงพ่อจันทร์ 2.เจ้าอธิการแก้ว พุทธมุณี 3.พ่อท่านเอียด 4.พ่อท่านคล้าย 5.พระอธิการพลอย เขมิโก 6.พระครูประภัสสรขันติคุณ (ผ่อง ขันติพโล) ได้..

 

อ่านต่อ

tag วัดศิลาลอย
วัดศิลาลอย

วัดศิลาลอย เดิมเป็นวัดร้างชื่อ "วัดยางงาม" ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดศิลาลอย" แต่เดิมมามีชาวบ้านเล่าขานกันว่า ได้มีพระพุทธรูป (ครึ่งบน) ลอยมาเกยตื้นชายทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพล ชาวบ้านได้ช่วยกันลากเพื่อนำไปประดิษฐาน ณ วัดชุมพล แต่ลากไม่ไป ตกกลางคืนพระพุทธรูปได้มาเข้าฝันชาวบ้านว่าต้องการอยู่ที่วัดยางงามซึ่งสมัยนั้นเป็นวัดร้าง ชาวบ้านจึงนำพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ ต่อมาได้บูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com