ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
tag เขาฝาชี
เขาฝาชี

เขาฝาชี ตั้งอยู่ในเขตตำบลบางแก้ว เป็นภูเขาที่มีลักษณะคล้ายกับฝาชี สูงจากระดับน้ำทะเล 259 เมตร บนยอดเขาเป็นสถานที่ชมทิวทัศน์สวยงาม พระอาทิตย์อัสดง สามารถมองเห็นแม่น้ำกระบุรีไหลบรรจบกับแม่น้ำละอุ่น ในบริเวณใกล้เคียงยังเป็นที่ตั้งฐานทัพญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีหลักฐานสำคัญคือ ซากเรือรบ อุโมงค์ใต้ดิน แนวทางรถไฟ..

 

อ่านต่อ

tag สุสานไฟโบราณ
สุสานไฟโบราณ

สุสานไฟโบราณ ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 4 ข้างสะพานข้ามแม่น้ำละอุ่น ห่างจากตัวเมืองระนองประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นเส้นทางรถไฟโบราณสายคอคอดกระ - เขาฝาชี ที่ทหารญี่ปุ่นเคยใช้ขนอาวุธในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งยังมีแหล่งร่องรอยสมัยสงครามโลกหลงเหลืออยู่เช่น เส้นทางรถไฟสายอันดามัน อุโมงค์กองบัญชาการทหารญี่ปุ่น กิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ ทัวร์หิ่งห้อยย้อนรอยประวัติศาสตร์ และซื้อของที่ตลาดนัดชายแดน ..

 

อ่านต่อ

tag วัดปุญญาราม
วัดปุญญาราม

วัดปุญญาราม ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านบางแก้ว อำเภอละอุ่น เป็นวัดขนาดเล็กโดยมีพระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน 10 รูป เป็นศูนย์รวมของชาวพุทธทั้งในพื้นที่บริเวณนั้นและใกล้เคียง..

 

อ่านต่อ

tag จุดชมวิวเขาฝาชี
จุดชมวิวเขาฝาชี

จุดชมวิวเขาฝาชี  อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยจุดชมวิวแห่งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง จุดชมวิวที่ได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อยู่ห่างจากตัวเมืองระนอง 30 กิโลเมตร เขาฝาชี เป็นภูเขาที่มีลักษณะคล้ายกับฝาชี สูงจากระดับน้ำทะเล 259 เมตร ซึ่งพื้นที่บริเวณเขาฝาชี เคยเป็นที่ตั้งค่ายทหารญี่ปุ่น บนยอดเขาเป็นสถานที่ชมทิวทัศน์สวยงาม พระอาทิตย์อัสดง สามารถมองเห็น ลำน้ำกระบุรี ไหลมาบรรจบกับลำน้ำละอุ่น ออกสู่ทะเลอันดามันเกิดเป็นทัศนียภาพน่าประทับใจ..

 

อ่านต่อ

tag วัดช่องลม


 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com