ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลสิชลเดิมมีคำเล่าขานต่อกันมาว่าเป็นชายฝั่งทะเลที่เป็นแหล่งเรือสำเภาหยุดเทียบท่า เพื่อนำสินค้าล่องเข้ามาจำหน่ายและผ่านไปสู่ตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งชาวจีนที่ล่องเรือมาจะเรียกว่า ที่ชล (ชายฝั่ง) ชาวบ้านจึงเรียกต่อ ๆ กันมาว่า "สิชล" ตำบลสิชลมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านตลาดสิชล หมู่ 2 บ้านนาลึก หมู่ 3 บ้านปากน้ำสิชล หมู่ 4 บ้านนาขอม หมู่ 5 บ้านบางฉาง หมู่ 6 บ้านเขาเปลือกไม้ หมู่ 7 บ้านสระสี่มุม หมู่ 8 บ้านคลองพอ หมู่ 9 บ้านดอนนาม
   
สภาพทั่วไปของตำบล ด้านตะวันออกตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอ่าวไทย ด้านตะวันตกติดที่ราบเชิงเขา พื้นที่เหมาะแก่การส่งเสริมการท่องเที่ยว
   
อาณาเขตตำบล ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สีขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,658 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,482 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม ทำขนม ค้าขาย รับจ้าง
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 1. หาดหินงาม
2. หาดคอเขา
3. ถ้ำจอมทอง
4. อบต.สิชล
5. เทศบาลตำบลสิชล
6. สถานีประมงชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
7. สถานีตำรวจภูธรอำเภอ
8. โรงพยาบาลสิชล
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com