ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

วัดไทรใหญ่
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

วัดไทรใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 117 บ้านไทรใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นเนินสูง ล้อมรอบด้วยที่นาและสวน มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 25 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง เนื้อที่ 6 ไร่ วัดไทรใหญ่ เดิมทีตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวัดไทรใหญ่ปัจจุบัน ซึ่งชาวบ้านไทรใหญ่ยังเรียกกันติดปากจนกระทั่งบัดนี้ว่า “วัดเก่า” ห่างจากวัดประมาณ 200 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 2 งานลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม บริเวณรอบวัดเป็นหมู่บ้านราษฎรและทุ่งนา ถึงฤดูฝนน้ำท่วม คณะกรรมการของวัดในสมัยนั้น ซึ่งมีขุนถาวร สุวรรณรัตน์ กำนันตำบลควนรู พร้อมด้วยพุทธบริษัทของวัดได้ปรึกษากันว่าต่อไปภายหน้าจำนวนพระภิกษุสามเณรเพิ่มมากขึ้น ประชาชนที่มาบำเพ็ญบุญกันในวัดก็มีเพิ่มขึ้นอาณาบริเวณวัดคับแคบมาก มีเนื้อที่ไม่เพียงพอที่จะขยายเพื่อปลูกสร้างเสนาสนสถานเพิ่มเติมให้เพียงพอที่จะขยายเพื่อปลูกสร้างวัดใหม่ขึ้นในท้องที่ตำบลควนรู เมื่อประชุมปรึกษามีมติเป็นเอกฉันท์แล้วในปีพ.ศ. 2466 ขุนถาวร สุวรรณรัตน์ จึงได้ขอที่ดินของนายพรหม คงสม เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ และที่ดินของนายเพชร บัวเพชร ประมาณ 4 ไร่ และของบุคคลอื่นในบริเวณใกล้เคียง ได้เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 25 ไร่เศษ ทั้งนี้ไม่รวมกับที่ป่าช้าซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดเรียกว่า “เกาะตะเคียน” เมื่อได้ที่ดินมาเรียบร้อยแล้ว คณะพุทธบริษัทได้ลงมือแผ้วถางป่า ปราบพื้นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ย้ายวัดเก่ามายังวัดใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2467 ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีชวด โดยการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง เช่น กุฏิ หอฉัน ศาลาการเปรียญ (เว้นแต่พระอุโบสถ) ส่วนการทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ยังคงใช้อุโบสถของวัดเก่k วัดไทรใหญ่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2470 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 24 เมตร ยาว 37 เมตร เกี่ยวกับการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2483 เดิมนั้นมีโรงเรียน วัดไทรใหญ่ตั้งอยู่ในที่วัด ปัจจุบันได้ย้ายออกไปสร้างขึ้นเป็นเอกเทศในที่ไม่ห่างไกลกับวัดนี้

 

 

วันเปิดทำการ :  ทุกวัน
 

 

ข้อมูลการติดต่อ :

    เลขที่ 117 บ้านไทรใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 

 

แผนที่ : 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com