จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
tag  เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก่า (old town) ในพื้นที่ IMT-GT (ไทย - มาเลเซีย)

เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก่า (old town) ในพื้นที่ IMT-GT (ไทย - มาเลเซีย) แผนงาน การยกระดับการท่องเที่ยวใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2556 (5 วัน 4 คืน)วันที่ 18 ธันวาคม 2556(กรุงเทพฯ - หาดใหญ่-สตูล-สงขลา)08.00 น.   คณะเดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ และเดินทางต่อไปจังหวัดสตูล เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติทะเลบันและด่านวังประจัน (ด่านตรวจคนเข้าเมืองระหว่างจังหวัดสตูล - รัฐเปอร์ลิส ..

...อ่านต่อ...

 

tag  หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัสตากี–ทะเลสาบเลคโตบา–เกาะซาโมเซอร์–เมดาน

หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัสตากี–ทะเลสาบเลคโตบา–เกาะซาโมเซอร์–เมดาน กำหนดการเดินทาง 4 วัน 3 คืน20 พ.ค. 57หาดใหญ่ – เมดาน – ปาราปัท   (เที่ยง,เย็น)09.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติ หาดใหญ่ พร้อมตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง11.50 น. พร้อมแล้วที่จะออกเดินทาง จากสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ โดยสายการบินไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 8010 สู่ สนามบิน Polonia International Airport เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นเมืองสำคัญอันดับ 3 ของอินโดนีเซีย ตั้งอยู่บนเกาะสุมาตราตอนเหนือ13.1..

...อ่านต่อ...

 

tag  ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) – อินโดนีเซีย(เมดาน) ---- พิพิธภัณฑ์พะธำมะรงค์ – กำแพงเมืองเก่า – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสงขลา - เขาตังกวน – สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา – หาดสมิหลา - สุสานของสุลต่านสุไลมาน ณ มรหุ่ม – มัสยิดกลางสงขลา – ปีนัง – พระราชวังสุลต่านไมมุน - ล่องทะเลสาบโตบ้า – สุสานหิน – น้ำตกใบมีด – ภูเขาไฟชินาบุก

กำหนดการเดินทาง 5 วัน 4 คืนวันแรก สงขลา – เมืองเก่า พิพิธภัณฑ์พะธำมะรงค์ สถาปัตยกรรมโคโลเนี่ยลสไตล์ เขาตังกวน หาดสมิหลา สุสานของสุลต่านสุไลมาน07.00 น. รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่สงขลาไปย่านเมืองเก่าสงขลา เพื่อเยี่ยมชม08.30 น. พิพิธภัณฑ์พะธำมะรงค์ เรื่องราวประวัติศาสตร์พลเอกาเปรม ติณสูลานนท์  พิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ หรือ บ้านของตระกูลติณสูลานนท์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1 ถนนจะนะ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีก แห่งหนึ่ง..

...อ่านต่อ...

 

tag  ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน

รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย มีวัดไทยทั้งสิ้นจำนวน 20 วัด และสำนักสงฆ์อีกเป็นจำนวนมาก และวัดไทยเกือบทั้งหมดเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ และยังมีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ทาง อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของชุมชนคนไทยสยามที่นี่เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี ปัจจุบันวัดต่าง ๆ มีสภาพทรุดโทรม และเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่นิยมบวชเป็นสมณเพศ ที่ผ่านมาสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ได้พยายามส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาขึ้นในรัฐกลันตันอย่างต่อเนื่อง และขอถือโอกาสนี้เชิญชวนชาวไทยให้มาประกอบศาสนกิจในรัฐกล..

...อ่านต่อ...

 

tag  ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน จากภูเก็ต

พิเศษสุดๆ เที่ยวมาเลเซียกับหลากหลายที่ท่องเที่ยว โดยสายการบินการ์ตาร์ แอร์เวย์ สายการบินระดับ 5 ดาว ที่ได้รับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมปี 2011เยือนเก็นติ้ง ไฮแลนด์ เมืองบนยอดเขาสูงที่ไม่เคยหลับไหล สนุกกับเครื่องเล่น ห้างร้าน และคาสิโน เที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงที่สวยงามของประเทศมาเลเซียนครปุตราจาย่า เมืองแห่งมัสยิดสีชมพู เป็นเมืองใหม่ ที่ตั้งของศูนย์กลางราชการที่สวยงามและไฮเทคกำหนดการเดินทาง     วันแรก      ภูเก็ต – กัวลาลัมเปอร์ ..

...อ่านต่อ...

 

tag  เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน

รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างครบถ้วน อาหารทุกมื้อ พักโรงแรมหรู ระดับ 4ดาว ทุกแห่งหน บนเกาะบาหลี ที่ทำให้ใครต่อใครตกหลุมรักบาหลี เราได้รับรวมทั้งหมดมาให้คุณได้หลงรักกันเต็มฉบับในโปรแกรม บาหลี...สุดที่รัก นี้ กับการพักผ่อนบนเกาะสวรรค์ บาหลี สัมผัสอัญมณีแีห่งมหาสมทุรอินโดนีเซีย ดินแดนที่ขนบธรรมเนียม ประเพณยังัฝังรากลึกไม่เสื่อมคลาย ผสานกับวัฒนธรรมตะวันตก สีสันและความคึกครืนริมชายหาด อลังการงามตากับสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ที่มีความยิ่งใหญ่แต่แฝงไว้ด้วยความโรแมนติก..

...อ่านต่อ...

 

tag  เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน 4 คืน จากดอนเมือง

เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน 4 คืน จากดอนเมือง ท่องสวิสเซอร์แลนด์ แดนอิเหน่า ..

...อ่านต่อ...

 

tag  ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืนบรัสตากี้ ปาราปัท ล่องเรือทะเลสาบเล็กโตบ้า น้ำตกซิปิโซ-ปิโซ..

...อ่านต่อ...

 

tag  เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4 วัน 3 คืน

เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4 วัน 3 คืน ดินแดนแห่งอารยธรรม สัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมือง และธรรมชาติบริสทุธิ์เดินพาซาร์ – ระบำบารองซ์ดานซ์ การละเล่นที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวภูเขาไฟคินตามณี – เทมภัคสิริงคช้อปปิ้งชิลล์ๆ ที่หมู่บ้านอูบุดชมพระอาทิตย์ตกที่วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อทโดยสายการบิน Air Asia..

...อ่านต่อ...

 

tag  ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน ล่องเรือสำราญระดับโลก สตาร์ครูซ สัมผัสน่านน้ำสากล เที่ยวครบเกาะปีนัง วัดไทย วัดพม่า วัดเขาเตา ช้อปปิ้งจุใจดิวตี้ฟรีจังโหลน..

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com