ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

พระพุทธไสยาสน์วัดโคกสัก
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

วัดสืบสุข (โคกสัก) เป็นวัดพระพุทธศาสนาที่จัดสร้างด้วยกำลังศรัทธาของพี่น้องพุทธศาสนิกชนซึ่งมีประวัติมายาวนาน วัดสืบสุข ตั้งอยู่เลขที่ 148 บ้านโคกศักดิ์ ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 15 ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ตั้งวัด 26 ไร่ 2 งาน 6 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาง 5 เส้น 9 วา ติดต่อกับพื้นที่ของนายสืบสุข ทิศใต้ยาว 5 เส้น 13 วา ติดต่อกับที่ดินของนายหล่าง ทิศตะวันออกยาว 5 เส้น ยาว7 วาติดต่อกับเขตรถไฟ ทิศตะวันตกยาว 4 เส้น 6 วา ติดต่อกับถนนกาญจนวนิช พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีวิหาร พระพุทธไสยาสน์ หอฉันกว้าง 12 เมตร ยาว 12 เมตร หอสวดมนต์กว้าง 9 เมตร ยาว 12 เมตร กุฏิสงฆ์จำนวน 3 หลัง โครงสร้างเป็นอาคารไม้


สำหรับปูชนียวัตถุมี พระพุทธไสยาสน์ ยาว 34 เมตร "เรียกว่า พระสีห์ไสยาสน์ วัดสืบสุข"  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2502 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเสด็จเยือนวัดสืบสุข (วัดโคกศักดิ์) และได้พระราชทานทรงลงพระปรมาภิไธยไว้ที่พระเขนยของพระสีห์ไสยาสน์ เมื่อวันที่ 2 กรกกาคม 2506 พระองค์ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สลักพระปรมาภิไธยย่อ ภปร และ สก ไว้ที่วัด

วัดสืบสุข ก่อนที่จะสร้างเป็นวัดขึ้นมาได้มีพระครูสุขวโรภาส ได้เดินธุดงค์มาพำนักอยู่ ที่บ้านโคกศักดิ์ ในที่ดินของนายสืบสุข คีรีวัฒน์ ต่อมาเจ้าของที่ดินได้บริจาคให้เป็นที่สร้างวัด ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดวันที่ 7 พฤศจิกายน 2510 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งวัดวันที่ 20 สิงหาคม 2512 ให้มีนามว่า วัดสืบสุข ตามชื่อผู้สร้างวัด ชาวบ้านมักเรียกว่า วัดโคกศักดิ์ ตามชื่อหมู่บ้าน วัดสืบสุข ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 1 มีนาคม 2520

 

 

วันเปิดทำการ :  ทุกวัน
 

 

ข้อมูลการติดต่อ :

    เลขที่ 148 บ้านโคกศักดิ์ ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 15 ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

 

 

แผนที่ : 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com