ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
เครื่องสำอาง
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
ด่านศุลกากร
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

อ่างเก็บน้ำกงสีขาว
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

อ่างเก็บน้ำกงสีขาว เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของตำบลสำนักขาม ซึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของ ต.สำนักขาม ซึ่งมีร้านอาหารมากมายคอยบริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 

 

 

วันเปิดทำการ :  ทุกวัน
 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com