ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

เขามีเกียรติ
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

"เขามีเกียรติ" เดิมชื่อ ภูเขารังเกียจ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านท่าโต้ ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา
ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อและบอกเล่าสืบต่อกันมาว่า "ภูเขารังเกียจ" เป็นที่อยู่ของเสือตัวใหญ่ ชาวบ้านดั้งเดิมนับถือให้เป็น ทวดเขารังเกียจ มีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถบนบานให้คุณให้โทษแก่ชาวบ้านได้ ถึงแม้เทือกเขาจะอยู่ใกล้กับค่ายท่านมุก หรือวัดเขามีเกียรติ (วัดท่าโต้) ก็ตาม แต่ชาวบ้านของหมู่บ้านอื่นๆ ในพื้นที่ตำบลเขามีเกียรติ หากยืนอยู่ในที่โล่งแจ้ง สามารถมองเห็นเขารังเกียจตั้งทะมึนเด่นสง่าได้อย่างชัดเจนทุกหมู่บ้าน คงจะเป็นเหตุนี้ที่เมื่อเวลาชาวบ้านมีความเดือดร้อน เจ็บไข้ได้ป่วย หรือมีความทุกข์อย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมามักจะนึกถึงทวดเขามีเกียรติ เพราะมีขนาดใหญ่ อยู่ตรงหน้าทุกครั้งที่มองออกไป


ชื่อของเขารังเกียจ เป็นชื่อที่ไม่เหมาะสม ชาวบ้านส่วนใหญ่และหน่วยงานของทางราชการเห็นพ้องต้องกันว่า ควรเปลี่ยนชื่อเสียใหม่ว่า เขามีเกียรติ ซึ่งมีความหมายที่ดีและเป็นสิริมงคล ดังนั้น ในอนาคตสถานที่แห่งนี้ จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของตำบลเขามีเกียรติ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญและให้ความสนใจที่จะพัฒนาสถานที่แห่งนี้เพื่อประโยชน์ของตำบลในโอกาสต่อไป

 

 

วันเปิดทำการ :  ทุกวัน
 

 

ข้อมูลการติดต่อ :

    หมู่ที่ 4 บ้านท่าโต้ ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา

 

 

แผนที่ : 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 

 

 

 

เส้นทางการเดินทางท่องเที่ยว / สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียง :

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com