ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

หัตถกรรม-ผ้า
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

1.ผ้าทอมือร่มไทร

2.ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ  ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ เป็นหัตถกรรมผ้าทอพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์ มีความปราณีตและมีสีสันและลวดลายต่าง ๆ ที่สวยงาม ผ้าทอที่นี้จะมีจุดเด่นที่ลาย ทั้งลายราชวัตถ์ ลายดอกพิกุล ลายห้าหนึ่ง ฯลฯ เป็นผ้าเนื้อหนา ทอเป็นหลา และทอตามความต้องการของลูกค้า
1. เตรียมเส้นด้าย
2. เดินด้ายตามลวดลายที่ต้องการ
3. ร้อยด้ายเข้าฟืม
4. ม้วนด้ายเข้าเพลา
5. ประกอบด้ายเข้ากี่ทอ
6. ทอโดยใช้กี่กระตุก
ผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มได้รับรางวัลจากการประกวดในงานต่าง ๆ

 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com