ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

อาหารและเครื่องดื่ม ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
tag กลุ่มสตรีพัฒนา
กลุ่มสตรีพัฒนา

ผลิตภัณฑ์กล้วยหินฉาบ ทำมาจากกล้วยหิน ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวตำบลถ้ำทะลุ มีสีเหลืองเป็นธรรมชาติ เนื้อละเอียด หอม กรอบ อร่อยกระบวนการผลิต 1. คัดเลือกกล้วยหิน ที่แก่ให้สุก นำมาหันตามยาว แผ่นบางๆ 2. นำลงทอดในกะทะ พอเหลืองนำขึ้น ผสมรสชาด เค็ม/หวาน กรณีเมื่อกรอบแล้ว 3. ยกขึ้นลงแช่น้ำเชื่อมพอประมาณ แล้วนำลงทอดจนเหลือง บรรจุถุง..

 

อ่านต่อ

tag กลุ่มแม่บ้านถ้ำทะลุ
กลุ่มแม่บ้านถ้ำทะลุ


 

อ่านต่อ

tag กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีถ้ำทะลุ
กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีถ้ำทะลุ


 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com