ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
tag มัสยิดดารุลกูร๊อต
มัสยิดดารุลกูร๊อต


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุลอีหม่าน
มัสยิดดารุลอีหม่าน


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุสสาลาม
มัสยิดดารุสสาลาม


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรุลยามาลโต๊ะดูรัส
มัสยิดนูรุลยามาลโต๊ะดูรัส


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรุลฮูดา
มัสยิดนูรุลฮูดา


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดยามีอาตุลมุสลีมียะห์
มัสยิดยามีอาตุลมุสลีมียะห์


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดยาแมะกำปงสาฆอ
มัสยิดยาแมะกำปงสาฆอ


 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com