ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
tag มัสยิดฟูลาลลนาอีม
มัสยิดฟูลาลลนาอีม


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนาเกาะ
มัสยิดนาเกาะ


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดสถานีเทพา
มัสยิดสถานีเทพา


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนี้หม๋ง
มัสยิดนี้หม๋ง


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดพระพุทธ
มัสยิดพระพุทธ


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดเกาะครก
มัสยิดเกาะครก


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุนมุสตากีน
มัสยิดดารุนมุสตากีน


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดบ้านป่ากอ
มัสยิดบ้านป่ากอ


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดบ้านพรุหลุมพี
มัสยิดบ้านพรุหลุมพี


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดฮีดายาตุนอิสลามียะฮ์
มัสยิดฮีดายาตุนอิสลามียะฮ์


 

อ่านต่อ

หน้า : 1 2

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com