ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
tag เรือโบราณ

เป็นเรือโบราณ ที่จมอยู่ในทะเลสาบสงขลา ที่ความลึก 3 ฟุต สร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีการค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2542 และได้เคลื่อนย้ายขึ้นฝั่ง เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2546..

 

อ่านต่อ

tag ทะเลปากบางระโนด
ทะเลปากบางระโนด

ปากบางระโนดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคลองระโนดกับทะเลสาปสงขลา  เป็นสถานที่ผักผ่อนหย่อนใจสำหรับชาวระโนดแห่งหนึ่ง  มีที่นั่งพักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยว  และเป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เช่นการจัดงานวันสงกรานต์  การแข่งขันเรือพาย ฯลฯ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com