ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
เครื่องประดับ
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

รายชื่อมัสยิด ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
tag มัสยิดบ้านเฆ๊าะ

มัสยิดบ้านเฆ๊าะ ตั้งอยู่ที่ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลาอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 1,084 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 13 ชั่วโมง 23 นาที *อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 13.3 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 17 นาที **อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 11.2 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 14 นาที **-------------------ขอขอบคุณข้อมูล และรูปภาพจากhttp://www.ezymaps.com/..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดบ้านโกตาบารู

มัสยิดบ้านโกตาบารู ตั้งอยู่ที่ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลาอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 1,085 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 13 ชั่วโมง 25 นาที *อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 14.5 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 18 นาที **อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 9.9 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 12 นาที ***-------------------ขอขอบคุณข้อมูล และรูปภาพจากhttp://www.ezymaps.com/..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุสสลาม
มัสยิดดารุสสลาม


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรูลกูรอาน
มัสยิดนูรูลกูรอาน


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดราวฎอตุลยันนะห์
มัสยิดราวฎอตุลยันนะห์


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดอันมูบารัค
มัสยิดอันมูบารัค


 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com