ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
การคมนาคม
 

 

 

 

 

ประเภทธรรมชาติ ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
tag วนอุทยานน้ำตกรามัญ
วนอุทยานน้ำตกรามัญ

วนอุทยานน้ำตกรามัญ  อยู่ในท้องที่ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา มีเนื้อที่ประมาณ 125.00 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2526 มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ความเป็นมา น้ำตกรามัญ มีชื่อเรียกเช่นนี้ เพราะ ในสมัยสงคราม 9 ทัพ ได้มีชาวมอญกลุ่มหนึ่งหนีทัพพม่าขึ้นไปตั้งชุมชนตรงชั้นบนสุดของน้ำตกแห่งนี้ ดังนั้นชาวบ้านจึง เรียกว่า “น้ำตกรามัญ” มาจนถึงทุกวันนี้ น้ำตกรามัญ เดิมเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนิยมเข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนใจ ต่อมา..

 

อ่านต่อ

tag เกาะพนัก
เกาะพนัก

เป็นอีกเกาะหนึ่งซึ่งอุดมไปด้วยถ้ำน้อยใหญ่ที่มีความสวยงาม บางถ้ำเรือหางยาวสามารถมาจอดเทียบบริเวณชายหาดเล็ก ๆ แล้วเดินขึ้นไปได้ บางถ้ำก็ต้องพายเรือคายักลอดเข้าไปชมทะเลในและเข้าไปได้เฉพาะช่วงเวลาน้ำลงเท่านั้น การที่นักท่องเที่ยวจะได้ชมถ้ำแห่งไหนนั้นขึ้นอยู่กับชนิดโปรแกรมทัวร์ที่เลือกซื้อมารวมไปถึงช่วงเวลาน้ำขึ้น – น้ำลง สำหรับทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมที่เลือกมากับทัวร์เรือหางยาวเต็มวันนี้ มีโอกาสได้ชมเฉพาะ “ถ้ำไอศกรีม” เท่านั้น ถ้ำไอศกรีมนี้เป็นถ้ำมืดมีแสงสว่างลอดเข้าไปได้เฉพาะช่วงปากถ้ำ การเข้าชมจำเป..

 

อ่านต่อ

tag เขาอกเมรี และถ้ำนาค
เขาอกเมรี และถ้ำนาค

มีลักษณะเป็นภูเขา 2 ลูก โผล่พ้นน้ำทะเลขึ้นมาคล้ายอกหญิงสาว  ที่ส่วนปลายของภูเขาเป็นที่ตั้งของ “ถ้ำนาค" ซึ่งเป็นถ้ำชายฝั่งขนาดใหญ่ อยู่ในคลองแถบป่าชายเลน ถ้ำนาคเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์โดยพบหลักฐานภาพเขียนสีแบบดั้งเดิมร่องรอยการอยู่อาศัยและการฝั่งศพมนุษย์ในสมัยโบราณ ซึ่งมีอายุราว 3,000 - 4,000 ปี มาแล้ว ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยตามหลืบหิน ทางขึ้นเป็นหน้าผาหินปูนสูงประมาณ 10 เมตร เมื่อมองออกไปจะเห็นหมู่บ้านบนเกาะปันหยีและแนวป่าชายเลน ภายในถ้ำมีหินงอกก้อนหนึ่ง ลักษณะคล้าย พญานาคตัวใ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com