ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ชัยบุรี เมือง พัทลุง
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
 

 

 

 

 

ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี ชัยบุรี เมือง พัทลุง
tag หมู่บ้านหัตถกรรมผลิตภัณฑ์กะลา พัทลุง
หมู่บ้านหัตถกรรมผลิตภัณฑ์กะลา พัทลุง

หมู่บ้านหัตถกรรมผลิตภัณฑ์กะลาที่มีชื่อเสียง จนได้ชื่อว่า "หมู่บ้านกะลาเงินล้าน" จากแนวความคิดของนายปลื้ม ชูคง ผู้นำชุมชนเป็นผู้ริเริ่ม โดยมีการนำกะลามะพร้าวมาออกแบบเป็นภาชนะสำหรับใช้ในครัวเรือน เครื่องประดับ เช่น ช้อน ถ้วยกาแฟ ถ้วยน้ำ กระบวยตักน้ำ ทัพพี โคมไฟและเครื่องประดับ ซึ่งจะส่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ..

 

อ่านต่อ

tag วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี
วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี

วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 11 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีเนื้อที่ประมาณ 1,875 ไร่ โดยกรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยาน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม2544 ลักษณะเป็นพื้นที่ป่า จำนวน 70 ไร่ เนื้อที่ประมาณ 1,875 ไร่ ส่วนเป็นภูเขา เขาชัยบุรี(เขาเมือง)นั้น เป็นภูเขาหินปูน ตั้งอยู่บนพื้นราบกลางทุ่งนา มีหน้าผาสูงชันสลับซับซ้อน เขาชัยบุรีมีจุดสูงสุด 403 เมตรจากระดับน้ำทะเล โดยทั่วไปมีสภาพเป็นโขดหินน้อยใหญ่ และถ้ำต่างๆลานหลักช้าง อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจเป็นจุดที่อยู่ด้าน..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com