ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

อ่าวและชายหาด ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
tag หาดสระบัว
หาดสระบัว

หาดสระบัว เป็นสถานที่ขึ้นหน้าขึ้นตาแห่งหนึ่งของเมืองนคร เป็นหาดทรายที่ขาวสะอาดติดต่อกันเป็นช่วงยาวจากหาดทรายเป็นทิวสนที่สวยงาม ทางทิศเหนือของหาดสระบัวเป็นหาดสวรรค์นิเวศน์ หาดจันทร์ หาดสันติสุข และหาดปากน้ำท่าศาลา ทางทิศใต้ติดต่อกับหาดบ้านหน้าทัพ หาดบ้านปากพะยิง และหาดปากน้ำปากนคร ทางทิศตะวันออกเป็นอ่าวไทย และทางทิศตะวันตกติดต่อกับเขตทางหลวง 4022..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com