ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผับ บาร์
เบเกอรี่
 

 

 

 

 

วัด คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง
tag วัดคูหาสวรรค์
วัดคูหาสวรรค์

วัดคูหาสวรรค์เป็นวัดที่มีความสำคัญวัดหนึ่งในประวัติศาสตร์  ที่พระมหากษัตริย์และเชื้อ  พระวงศ์โปรดในการเสด็จอยู่เสมอ  มีโบราณสถานและรูปแบบศิลปกรรมที่สำคัญ ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดคูหาสูง” หรือ “วัดสูง” ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างเมื่อใด  ตามตำนานนางเลือดขาว ระบุไว้ว่าเมื่อตาสามโมกับยายเพชรเพชรถึงแก่กรรมแล้ว  กุมารกับนางเลือดขาวให้นำอัฐิของท่านทั้งสอง ไปเก็บไว้ในถ้ำคูหาสวรรค์  ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ ๑ องค์และพระพุทธรูปปูนปั้น ปั้นด้วยดินเหนียวเรียงแถวเป..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com