ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
การคมนาคม
 

 

 

 

 

วัด ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
tag วัดอินทภูมิ
วัดอินทภูมิ

วัดอินทภูมิ ตั้งอยู่ที่บ้านปากถัก หมู่ที่ ๒ ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๒๐ ไร่ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบอยู่บนควน อาคารเสนาสนะต่างๆ มีอุโบสถกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญแบบถาวร กุฎิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง อาคารไม้ ๑ หลัง นอกจากนี้ยังมี หอระฆัง หอฉัน ฌาปนสถาน ศาลาบำเพ็ยกุศล และสุสาน วัดอินทภูมิ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๐ โดยมีพ่อท่านอินทร์ ที่อยู่วัดปากหนดได้นำชาวบ..

 

อ่านต่อ

tag  วัดปาโมกข์
 วัดปาโมกข์

วัดปาโมกข์ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙ บ้านปากพู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๓๔ ไร่ ๒ งาน อาณาเขตที่ตั้งวัดกว้าง ประมาณ ๔๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ อาคารเสนาสนะต่างๆ มีอุโบสถกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๘ เมตร โครงสร้างเป็นอาคารไม้สร้างแบบชั่วคราว ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร เป็นอาคาร ๒ ชั้น วัดปาโมกข์ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๑๒ ระยะแรกๆ มีพระสงฆ์น้อยบ้างมากบ้าง หรือบางปีก็ว่างเว้นไปบ้าง ถึงคราวเทศการสำคัญทางศาสนา ห..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com