ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
กระท่อม และบังกะโล
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
 

 
ประวัติความเป็นมา
ตำบลเกาะสาหร่ายประกอบด้วยเกาะใหญ่ ๆ 4 เกาะ เมื่อก่อนเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ไม่มีคนอาศัยอยู่ ชาวประมงที่ออกหาปลาใช้เกาะเป็นที่หลบพายุฝน คลื่นลมทะเลต่าง ๆ และบริเวณรอบ ๆ เกาะจะมีสาหร่ายทะเลชุกชุมเป็นอาหารของสัตว์ชนิดต่าง ๆ ต่อมาเมื่อมีคนอพยพไปอยู่อาศัย จึงเรียนติดปากกันว่าบ้านสาหร่าย ต่อมาจึงเรียกว่า เกาะสาหร่ายจนถึงปัจจุบัน

   
สภาพทั่วไปของตำบล เป็นพื้นที่เกาะหลาย ๆ เกาะมารวมกัน มีเกาะใหญ่ ๆ อยู่ประมาณ 4 เกาะ เป็นพื้นที่ทั้งเนินและที่ราบ ปลูกไม้ผลได้ทุกชนิด
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอละงู และ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 
ทิศใต้ ติดกับ ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลตันหยงโป , ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลอันดามัน
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,246 คน และจำนวนหลังคาเรือน 915 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ประมง
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1) อุทยานเกาะตะรุเตา
2) เกาะหลีเป๊ะ,เกาะอาดัง
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com