ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โฮมสเตย์
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
บริษัททัวร์
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
 

 
ประวัติความเป็นมา
แยกการปกครองจากอ.ควนกาหลงเมื่อปีพ.ศ.2539ห่างจากอ.ควนกาหลง 35 กม.

   
สภาพทั่วไปของตำบล เป็นที่ราบสูง
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล และ อ.ป่าบอน จ.ตรัง
ทิศใต้ ติดกับ ต.นิคมพัฒนา กึ่ง อ.มะนัง จ.สตูล
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,289 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,189 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล ทำนา
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
ถ้ำภูผาเพชร

   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com