ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเมือง จังหวัดพังงา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
การคมนาคม
 

 

 

 

 

รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเมือง จังหวัดพังงา
tag มัสยิดทุ่งมะพร้าว
มัสยิดทุ่งมะพร้าว


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดคลองเจริญ
มัสยิดคลองเจริญ


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดซอลาอุลาดีน
มัสยิดซอลาอุลาดีน


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดาริชซะฮาดะฮ์
มัสยิดดาริชซะฮาดะฮ์


 

อ่านต่อ

tag สุเหร่าบ้านฝ่ายท่า
สุเหร่าบ้านฝ่ายท่า


 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com