ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
การคมนาคม
 

 

 

 

 

รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
tag มัสยิดยุมอีตุลอิสลาม
มัสยิดยุมอีตุลอิสลาม


 

อ่านต่อ

tag มิสยิดสมัยยุมอัต
มิสยิดสมัยยุมอัต

หมู่ที่ ๒  ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  ๘๔๑๑๐โทร. ๐๗๗-๔๓๑๘๒๓----------------------------------------ขอบคุณข้อมูลจากเว็บ http://province.m-culture.go.th/suratthani/itsalam.html..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรุลอิสลาม
มัสยิดนูรุลอิสลาม


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดฮีดายะห์
มัสยิดฮีดายะห์


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดด้ารุ้นน่าอีม
มัสยิดด้ารุ้นน่าอีม

หมู่ที่ ๔ ต.พุมเรียง อ.ไชยา  จ.สุราษฎร์ธานี  ๘๔๑๑๐โทร. ๐๗๗-๒๒๘๙๕๗----------------------------------------ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากเว็บ http://province.m-culture.go.th/suratthani/itsalam.html..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com