ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
การคมนาคม
 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
tag อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ได้รับการจัดตั้งโดยกำหนดเป็นพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2524 มีเนื้อที่ประมาณ 400 ตารางกิโลเมตร หรือ 250,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ป่าชายเลนผืนใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ผื่นหนึ่งในประเทศไทย ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่ประมาณ 42 เกาะ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น เขาพิงกัน ,เขาตะปู ,เกาะปันหยี ,เขาหมาจู ,เขาเขียน ,เกาะพนัก ,เกาะห้อง ,และเกาะละวะใหญ่ โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น การพายเรือแคนู การดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น ข้อมูลทั่วไปอุทยานแห่งชาติอ..

 

อ่านต่อ

tag ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา
ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์ ศึกษา และเผยแพร่ข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวกับดินแดนชายฝั่งทะเลอันดามัน ทั้งด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และด้านมรดกทางธรรมชาติ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ และเสริงสร้างคุณภาพ ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภท วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืน ความสำเร็จของโครงการ จะเป็นการสร้างองค์ความรู้ รายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะสอดคล้..

 

อ่านต่อ

tag ถ้ำลอด
ถ้ำลอด

ถ้ำลอด ตั้งอยู่ในอ่าวพังงา ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เป็นภูเขาหินในบริเวณอ่าวพังงา มีโพรงหินขนาดใหญ่คล้ายถ้ำทะลุออกด้านหนึ่งของภูเขา สามารถแล่นเรือลอดโพรงหรือถ้ำดังกล่าวได้ ภายในโพรงหรือถ้ำเพดานที่ประกอบด้วยหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาสวยงามมากมาย นอกจากนี้ยังมีภาพเขียนสีสมัยประวัติศาสตร์อีกจำนวนมาก ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพังงา..

 

อ่านต่อ

tag เขาพิงกัน
เขาพิงกัน

เขาพิงกันตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงาระยะทางจากจังหวัดประมาณ ๑๕ กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมีลักษณะทางธรรมชาติเป็นเอกลักษณ์ที่รู้จักแพร่หลายแห่งหนึ่งของจังหวัด บริเวณเขาพิงกันจะมีหาดทรายสีขาว เขาพิงกันเป็นภูเขาหินขนาดใหญ่กลางทะเลในบริเวณอ่าวพังงา มีลักษณะที่เป็นจุดเด่นแลกตา ซึ่งเกิดจากการเลื่อนตัวของเปลือกโลก คือ ภูเขาแตกออกเป็นแนวตัดตรง และทรุดตัวต่ำลง ฐานเคลื่อนออกจากแนวเดิมเล็กน้อยเป็นเหตุให้แท่งหินซีกที่แตกออกตั้งเอียงพิงภูเขาลูกเดิม..

 

อ่านต่อ

tag เขาเขียน
เขาเขียน

เขาเขียน เป็นเขาหินปูนอยู่ในอ่าวพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา มีความยาวกว่า ๒ กิโลเมตรทางทิศตะวันออกของภูเขา มีเพิงผาเป็นรอยบากตามแนวยาวของภูเขา รอยบากเหล่านี้เป็นแหล่งที่พบภาพศิลปะถ้ำโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์แบบลงสีตามผนังและเพดาน เป็นภาพคน ปลา ปู ค่าง นก ลูกศร ตัวอักษร สัญลักษณ์ ภาพคนแบกปลา ภาพเส้นคู่ขนาน ภาพลายเส้น..

 

อ่านต่อ

tag เกาะปันหยี
เกาะปันหยี

เกาะปันหยีเป็นเกาะขนาดเล็กในอ่าวพังงา มีที่ราบประมาณ ๑ ไร่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง ขายของที่ระลึกและขายอาหารแก่นักท่องเที่ยว มีโรงเรียนประถมศึกษา ๑ แห่ง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดเกาะหมากน้อย
มัสยิดเกาะหมากน้อย

มัสยิดเกาะหมากน้อย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงาเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของศาสนาอิสลาม ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๙๒ ทะเบียนเลขที่ ๑๗ มีพื้นที่ให้บริการ หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะหมากน้อย ศาสนิกชนในเขตบริการ ๔๐๐ คน มีนายดลหล้อ เหมพิทักษ์ เป็นอิหม่าม นายอับดลก็เดช กองสิน คอเต็บ และนายยะโกบ สินโต บิหลั่น กิจกรรมเด่นที่ดำเนินการของมัสยิด เช่น ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด จัดอบรมเยาวชนในช่วงเดือนรอมฎอน..

 

อ่านต่อ

tag ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา
ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์ ศึกษา และเผยแพร่ข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวกับดินแดนชายฝั่งทะเลอันดามัน ทั้งด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และด้านมรดกทางธรรมชาติ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ และเสริงสร้างคุณภาพ ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภท วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืน ความสำเร็จของโครงการ จะเป็นการสร้างองค์ความรู้ รายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะสอดคล้..

 

อ่านต่อ

tag เกาะหมาจู เขาหินปูนที่อ่าวพังงา
เกาะหมาจู เขาหินปูนที่อ่าวพังงา

"เกาะหมาจู" อยู่ระหว่างทางผ่านที่จะไปยังเกาะปันหยี เป็นเกาะภูเขาหินที่มีรูปร่างคล้ายหมาจูนอนหมอบอยู่ คาดว่าเกิดจากการที่ชาวประมงจินตนาการเพื่อใช้ในการจำทิศทางสำหรับเดินเรือ เป็นเขาที่ปกคลุมไปด้วยไม้ใหญ่น้อยสีเขียวขจี สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลเมื่อเรือแล่นผ่าน ..

 

อ่านต่อ

tag เกาะทะลุนอก
เกาะทะลุนอก

อีกหนึ่งเกาะที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา เป็นเกาะหินปูนขนาดไม่ใหญ่มากนัก บริเวณด้านเหนือของเกาะ มีถ้ำลอดขนาดเล็กยาวประมาณ 10 เมตร และมีซอกหลืบอยู่หลายแห่งกรุ๊ปทัวร์นิยมพาลูกทัวร์มาพายเรือแคนูลอดถ้ำและพายไปชมป่าชายเลนรอบๆเกาะนี้ เป็นเขาหินปูน ถ้ำลอดใหญ่ เป็นถ้ำทางทะเลมีชื่อเสียงที่สุดของเมืองไทย ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร เรือลอดผ่านได้ตลอดเวลา ภายในมีหินย้อยสวยงามเป็นถ้ำหินงอก หิน ย้อย ที่กำเนิดจากแรงกัดเซาะของคลื่น ทะลุทะลวง จนเป็นโพลง ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1 2

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com