ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

อาหารและเครื่องดื่ม ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
tag ผลิตภัณฑ์อาหาร
ผลิตภัณฑ์อาหาร

1.เต้าเจี้ยวเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่วเหลือง ซึ่งบรรจุขวดนำถั่วเหลืองมาต้มให้สุกแล้วแยกเปลือกออก ตั้งไว้ให้เย็น นำเชื้อเต้าเจี้ยวผสมกับแป้งสาลีเข้าด้วยกันแล้วนำมาคลุกกับถั่วเหลืองหมักทิ้งไว้ให้เป็นราเขียว เสร็จต้มน้ำเกลือให้มีรสเค็มจัดทิ้งไว้ให้อุ่น นำมาผสมถั่ว เสร็จใส่ภาชนะให้คนทุกวัน 1 สัปดาห์หลังจากนั้นหมักไว้ 2-3 เดือน เอามาบรรจุขวดตามขนาดที่ต้องการ2.บูดูข้าวยำ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com