ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
การคมนาคม
 

 

 

 

 

ห้องสมุด ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
tag ห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองตะกั่วป่า
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองตะกั่วป่า

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2526 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย อยู่ในการดูแลของเทศบาลเมือง ตะกั่วป่า เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และหยุดในวันนักขัตฤกษ์..

 

อ่านต่อ

tag ห้องสมุดประชาชน
ห้องสมุดประชาชน

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2526 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย อยู่ในการดูแลของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอตะกั่วป่า เปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น...

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com