ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
การคมนาคม
 

 

 

 

 

ศาลเจ้า ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
tag ศาลเจ้าแม่ทับทิม
ศาลเจ้าแม่ทับทิม

ศาลเจ้าแม่ทับทิม ตั้งอยู่ที่ตลาดกะแดะ หรือบริเวณใกล้อำเภอกาญจนดิษฐ์มาพบหลักฐานแน่นชัดว่าสร้างเมื่อใด สันนิฐานแน่ชัดว่าสร้างเมื่อใด สันนิฐานว่าคงมีอายุไม่น้อยกว่า 100 ปี กล่าวคือ เมือชาวจีนไหหลำ อพยพมาอยู่ที่เกาะทรายหรือบ้านปากกะแดะก็ได้ ก็ได้มีคนจีนกลุ่มหนึ่งย้ายถิ่นฐานจากบ้านปากกะแดมาหากินที่บ้านเกาะทรายหรือบ้านปากกะแดะ ก็ได้มีคนจีนกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งย้ายถิ่นฐานจากบ้านปากกะแดะมาหากินที่บ้านกะแดะโดยขึ้นมาตามลำน้ำคลองกะแดะห่างจากบ้านปากกะแดะ ประมาณ 3 กิโลเมตร เมื่ออพยพมาอยู่ที่นี่ก็จำเป็นต้องสร้..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com