ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
โครงการหลวง/โครงการในพระราชดำริ
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

กลุ่มอาชีพ / สินค้า ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
tag กลุ่มตัดเย็บระบายตกแต่งบ้านเรือน และเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน

กลุ่มตัดเย็บระบายตกแต่งบ้านเรือน และเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านสถานที่ตั้ง : เลขที่ 8 หมู่2 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางวรรณา ริ้วทองโทรศัพท์ : 081 873-3168รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจผ้าระบายตกแต่งบ้านเรือน และเฟอร์นิเจอร์ประวัติและการบริหารจัดการเมื่อต้นปี 2544 ครอบครัวของนางวรรณา ริ้วทอง ได้ริเริ่ม ตัดเย็บผ้าระบายตกแต่งบ้านเรือน และเฟอร์นิเจอร์ภายในหมู่บ้าน เช่น ผ้าม่านหน้าต่าง ประตู ผ้าคลุมโทรศัพน์ ตู้เย็น เป็นต้น โดยบุตรชาย และบุตรสะใภ้ได้รับความรู้ด้านช่างตัดเ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com