ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
 

 

 

 

 

ประเภทธรรมชาติ เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง
tag อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า

อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 433,750 ไร่ หรือ 694 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมที่ดินป่าเทือกเขาบรรทัดในท้องที่ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง ตำบลวังอ่าว อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลหนองบัว ตำบลหนองปรือ ตำบลท่างิ้ว ตำบลเขาปูน ตำบลห้วยยอด ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด ตำบลน้ำผุด ตำบลช่อง อำเภอเมืองตรัง ทังหวัดตรัง และตำบลตะแพน ตำบลเขาปู กิ่งอำเภอศรีบรรพต อำเภอควนขนุน ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองพัทลุง ตำบลกงหลา ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่..

 

อ่านต่อ

tag น้ำตกเหรียงทอง
น้ำตกเหรียงทอง

น้ำตกเหรียงทอง หนึ่งในน้ำตกสวยแห่งเมืองพัทลุง ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขานครศรีธรรมราช สายน้ำที่ไหลลงสู่ธารน้ำตกลัดเลาะมาตามเทือกเขาลดหลั่นลงมาเป็นน้ำตกตามรายทางมากมาย จนได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า "น้ำตกร้อยชั้น" ส่วนชื่อน้ำตกเหรียงทองนั้นมาจากต้นเหรียงซึ่งพบได้จำนวนมากบริเวณน้ำตกน้ำตกเหรียงทอง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า อยู่ห่างจากชุมชนบ้านเขาปู่ ประมาณ 2กิโลเมตร ในท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต ทางอุทยานมีเส้นทางท่องเที่ยวเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเข้าเที่ยว..

 

อ่านต่อ

tag ถ่ำรื่นเทพนิมิต
ถ่ำรื่นเทพนิมิต

ถ่ำรื่นเทพนิมิตตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า อยู่ที่เขาปู่ ในท้องที่หมู่ที่ 11 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง เป็นสัญลักษณ์ของตำบลเขาปู่ อยู่ห่างจากสถานีตำรวจภูธร เขาปู่เพียง 1 กิโลเมตร เชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สถิตของดวงวิญญาณ “ตาปู่” ซึ่งเป็นเทพกึ่งคนธรรพ์ เป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวเขาปู่และประชาชนทั่วไป ตามตำนานเล่าว่า เดิมปู่กับย่าเป็นคนธรรมดาได้กระทำแต่ความดี ตั้งมั่นอยู่ในศีลในสัตย์ เมื่อตายไปแล้วกลายเป็นธาตุหิน เกิดเป็นเขาปู่ - เขาย่าเคียงคู่กัน เข..

 

อ่านต่อ

tag ผาผึ้ง
ผาผึ้ง

ผาผึ้งอยู่ห่างจากที่ทำการกลางประมาณ 250 เมตร จุดเด่นของผาผึ้งคือ ในราวประมาณเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ของทุกปี จะมีผึ้งหลวงมาทำรังนับเป็นร้อยรังบริเวณหน้าผา และเมื่อถึงฤดูฝน ผึ้งเหล่านี้ก็จะทิ้งรังปล่อยให้เป็นรังร้าง ซึ่งจะเป็นเช่นนี้ทุกปี บริเวณจุดชมวิวผาผึ้งนี้ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอุทยานฯ และพรรณไม้ต่างๆ ได้..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com