ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
การคมนาคม
 

 

 

 

 

ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
tag สวนสาธารณะอุทยานพระนารายณ์
สวนสาธารณะอุทยานพระนารายณ์

เป็นสถานที่จัดแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมสันทนาการและจัดงานประเพณีท้องถิ่นประจำปีของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ได้แก่ พิธีตักบาตรทำบุญวันขึ้น ปีใหม่ งานบวงสรวงพระนารายณ์ งานวันเด็ก และกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้การดูแลบริหารจัดการของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ภายในบริเวณสวนสาธารณะประดิษฐานประติมากรรมรูปเคารพพระนารายณ์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้สักการะบูชา ปัจจุบันเทศบาลเมืองตะกั่วป่าได้จัดพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นสนามเด็กเล่นสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง..

 

อ่านต่อ

tag สวนสาธารณะทุ่งพระโพธิ์
สวนสาธารณะทุ่งพระโพธิ์

เป็นสถานที่จัดแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรมและจัดงานประเพณีท้องถิ่นประจำปีของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า และเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริม สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนท้องถิ่น ภายใต้การดูแลของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ได้แก่ งานวันลอยกระทง งานประเพณีกินเจ และกิจกรรมอื่นๆ ทางวัฒนธรรม..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com