ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
การคมนาคม
 

 

 

 

 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
tag หมู่บ้านแหลมโพธิ์
หมู่บ้านแหลมโพธิ์

แหลมโพธิ์ แหลมใหญ่ที่เป็นย่านจอดเรือสินค้าในยุคโบราณตั้งแต่สมัยศรีวิชัยแหลมโพธิ์มีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในการเป็นที่จอดเรือสินค้า โดยมีคลองพุมเรียงเป็นเส้นทางสำคัญในการขนถ่ายสินค้า แหลมโพธิ์ในยุคนั้นจึงมีลักษณะเป็นเมืองท่า หรือแหล่งรวมสินค้า และเป็นแหล่งกระจายสินค้า ขงต่างประเทศ ในเส้นทางการค้าข้ามสมุทร ซึ่งเป็นเส้นทางการเดินเรือสินค้าจากจีนไปยังอินเดียและตะวันออกกลาง หรือเป็นที่รู้จักกันในนามเส้นทางสายแพรไหมทางทะเลและเมื่อคราวสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนำพลมา ปราบทัพเมืองนครศรีธรรมราช ก็ยกพลมาข..

 

อ่านต่อ

tag ศูนย์จำหน่ายสินค้า-ของฝากอำเภอไชยา
ศูนย์จำหน่ายสินค้า-ของฝากอำเภอไชยา

ประวัติความเป็นมาเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าที่สมาชิกสหกรณ์และชุมชนต่าง ๆ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ผลิตขึ้น เพื่อส่งเสริมในการทำการตลาด โดยสหกรณ์ ฯ จะให้คำแนะนำในด้านการผลิต บรรจุภัณฑ์ การกำหนดราคาและแผนการตลาดอื่น ๆ ด้วยสนใจส่งสินค้า..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com