ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

วัด ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
tag วัดท่าคุระ
วัดท่าคุระ

วัดท่าคุระเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ "เจ้าแม่อยู่หัว"  เป็นพระพุทธรูปที่ชาวตำบลคลองรี และตำบลใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือ ซึ่งอยู่ในหมู่ที่ 9 ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ..

 

อ่านต่อ

tag วัดประดู่หอม
วัดประดู่หอม

  ประวัติ วัดประดู่หอม สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ.2225  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมมีนามว่า  "วัดบ้านเพิง" มักจะว่างเว้นจากพระสงฆ์เป็นประจำ ต่อมาจึงได้เปลี่ยนนามมาเป็น  "วัดประดู่หอม"  โดยยึดถือเอาต้นประดู่ใหญ่เป็นสัญลักษณ์  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ.2450 ได้ผูกพัทธสีมาประมาณ พ.ศ.2462  เจ้าอาวาส 6 รูป รูปที่ 1พระสมภารทอง, รูปที่ 2 พระทิว, รูปที่ 3 พระครูยิ้ม, รูปที่ 4 พระครูเหลือ, รูปที่ 5 พระมหาเจียร, รูปที่ 6 พระใบฎีกาปลด ลาภคู  ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com