ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

อื่นๆ ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
tag อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง หรือ หมู่บ้านปิยมิตร 5
อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง หรือ หมู่บ้านปิยมิตร 5

อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง หรือ หมู่บ้านปิยมิตร 5 อยู่บริเวณเขาน้ำค้าง หมู่ 1 ตำบลคลองกวาง ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 4 กิโลเมตร ถนนเป็นทางลาดยางเดินทางสะดวก สองข้างทางเป็นป่าที่ยังสมบูรณ์ ด้านหน้าก่อนเดินเข้าไปชมภายในอุโมงค์จะมีนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาข้อมูล และภาพถ่ายให้ได้ชมกัน บริเวณอุโมงค์ในอดีตเป็นหมู่บ้านคอมมิวนิสต์ หลังจากการสู้รบกับฝ่ายรัฐบาลเกือบ 40 ปี พรรคคอมมิวนิสต์ได้ประกาศยุติการสู้รบ และเข้าเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเมื่อปี พ.ศ. 2530..

 

อ่านต่อ

tag อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง (อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง)
อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง (อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง)

ประวัติความเป็นมาในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เป็นเสมือนเขตห้วงห้าม ลึกลับและอันตรายตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ภูเขาทึบมากป่าดิบที่ซับซ้อนและภูมิประเทศทุรกันดาร ทำให้เขาน้ำค้างเป็นฐานปฏิบัติการของพรรคคอมมิวนิสต์มลายามาโดยตลอด จนสิ้นสุดเอาเมื่อปี 2530 วันที่ 13 มี.ค. พรรคคอมมิวนิสต์ได้มอบตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย 122 คน และอีก 542 คนเมื่อ 28 เม.ย. ปีเดียวกัน พรรคฯ ได้ต่อสู้ตั้งแต่กับญี่ปุ่น อังกฤษ รัฐบาลมาเลเซียและรัฐบาลไทย พื้นที่นี้คาบเกี่ยวชายแดนไทย – มาเลเซีย มีการขุดอุโมงค์ใช้เป็นสถาน กิน อยู่..

 

อ่านต่อ

tag อุโมงค์ปิยมิตร 5
อุโมงค์ปิยมิตร 5

ประวัติความเป็นมาเป็นอุโมงค์ลึก 1 กม. สร้างอยู่บนเนินเขาล้อมรอบด้วยป่าทึบผลงานของโจรคอมมิวนิสต์มาลายา (จคม.) ในอดีตใช้หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียง สามารถจุคนได้ถึง 200 คน ปัจจุบันพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้อดีต จคม. ซึ่งปัจจุบันแปรเปลี่ยนเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเป็นมัคคุเทศก์ให้กับผู้มาเยือน..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com