ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
เครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

 
ประวัติความเป็นมา
   
สภาพทั่วไปของตำบล สภาพทั่วไปเป็นเขตศูนย์การค้า
   
อาณาเขตตำบล ทิศเหนือ จรดตำบลคลัง
ทิศใต้ จรดตำบลท่าเรือ
ทิศตะวันออก จรดตำบลโพธิ์เสด็จ
ทิศตะวันตก จรดตำบลท่าซัก
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรทั้งสิ้น 45,259 คน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ค้าขาย, รับจ้าง รับราชการ
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 1) วัดพระมหาธาตุ
2) ศาลากลางจังหวัด
3) อำเภอเมือง
4) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
5) หอพระอิศวร
6) หอพระนารายณ์
7) กำแพงเมืองเก่า
8) ศาลจังหวัด
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com