ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

วัดเชิงเขา
 
 
ข้อมูลทั่วไป :

ประวัติความเป็นมา
หลวงพ่อแดงเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดนราธิวาส อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบาเจาะ 15 กิโลเมตร หลวงพ่อแดงมรณภาพเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 แต่ศพท่านยังไม่เน่าเปื่อย ประชาชนจึงได้เกิดความศรัทธา และเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

 

 

สิ่งอำนวยความสะดวก :
สิ่งอำนวยความสะดวก
 •   ถังขยะ   
 •   ป้ายบอกทาง
 •   ป้ายสื่อความหมาย   
 •   ร้านอาหาร
 •   ห้องน้ำ
 

 

วันเปิดทำการ : 
ทุกวัน

 

 

เวลาเปิดทำการ :  เวลา 08.00 - 16.00 น.
 

 

ข้อมูลการติดต่อ :

  ที่อยู่: ม.4 บ้านเชิงเขา  ตำบล/แขวงปะลุกาสาเมาะ อำเภอ/เขตบาเจาะ
  จังหวัด: นราธิวาส
  รหัสไปรษณีย์: 96170
  เบอร์โทร: 073 563277
  หน่วยงานรับผิดชอบ: วัดเชิงเขา

  ...........................................

  ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก http://61.19.236.136:8090/dotr/touristlist.php?provinceid=25&provlat=6.416667&provlong=101.800003

 

 

แผนที่ : 
 

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com