ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
tag วัดเชิงเขา (หลวงพ่อแดง)
วัดเชิงเขา (หลวงพ่อแดง)

เป็นวัดซึ่งเป็นที่เก็บศพของหลวงพ่อแดง อดีตเจ้าอาวาสวัดเชิงเขาซึ่งมรณภาพนับสิบปีแล้วศพไม่เน่าเปื่อย คณะกรรมการวัดจึงบรรจุไว้ในโลงแก้วแล้วเก็บไว้ในศาลาให้ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสได้กราบไหว้บูชา เป็นที่เคารพบูชาของชาวอำเภอบาเจาะ และจังหวัดใกล้เคียง..

 

อ่านต่อ

tag วัดเชิงเขา
วัดเชิงเขา

ประวัติความเป็นมาหลวงพ่อแดงเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดนราธิวาส อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบาเจาะ 15 กิโลเมตร หลวงพ่อแดงมรณภาพเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 แต่ศพท่านยังไม่เน่าเปื่อย ประชาชนจึงได้เกิดความศรัทธา และเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุลนาอีม
มัสยิดดารุลนาอีม


 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com