ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่
tag มัสยิดบ้านคลองขนาน
มัสยิดบ้านคลองขนาน

มัสยิดบ้านคลองขนาน เป็นมัสยิดหลังแรกของตำบลคลองท่อมใต้ ชาวบ้านได้ตั้งชื่อเรียกมัสยิด ตามชื่อหมู่บ้าน ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมัสยิดเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2492 เลขที่ 41 ม.3 ต.คลองท่อมใต้ ชื่อ มัสยิดบ้านคลองขนาน อิหม่ามคนแรก ชื่อ นายดน เหร่เด็น คนที่ 2 นายบุญมา ศรีเกิด และปัจจุบัน นายพลศักดิ์ เหร่เด็น ประวัติการต่อตั้งมัสยิด จากคำบอกเล่าของอิหม่ามประจำมัสยิด เป็นมัสยิดที่ชุมชนบ้านคลองขนานและบ้านวังหิน ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกัน ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลาม และเมื่อมีการขยายหม..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดแหลมทองพัฒนาวังหิน
มัสยิดแหลมทองพัฒนาวังหิน

ประวัติความเป็นมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ๒๕๒๔ ได้มีกลุ่มบุคคลเพียงไม่กี่คน ได้แก่นายหมาด ขนานใต้(ผู้ใหญ่บ้าน) นายคง เหร่เด็น นายม่าแอ เหร่เด็น นายชุม หลีจิ นายย่าฝาด บุตรเส็ม นายย่าโกบ สิทธิมนต์ นายประกอบ เหร่เด็น นายว่าเหตุ เหร่เด็น นายก้อหมาด เหร่เด็น นายสันสายเส็น และพรรคพวกอีกจำนวนหนึ่งได้ร่วมกันตัดไม้มาสร้างเป็นตัวอาคาร หลังคามุงด้วยสังกะสี กั้นด้วยไม้ไผ่บนที่ดินของผู้บริจาคชื่อว่า นายม่าแอ เหร่เด็น เนื้อที่ประมาณ ๔ไร่ให้ชื่ออาคารนี้ว่า"มัสยิดแหลมทองพัฒนาวังหิน" อีหม่ามท่านแรกชื่อ นายประสงค..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com