ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่
tag พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม
พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม

พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม  ตั้งอยู่บริเวณวัดคลองท่อม บนถนนเพชรเกษม หลักกิโลเมตรที่ 71–72 ห่างจากที่ว่าการอำเภอคลองท่อมประมาณ 1 กิโลเมตร พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เก็บสะสมสิ่งของ วัตถุโบราณจำนวนมากมายที่ขุดค้นพบได้ในบริเวณที่เรียกว่า “ควนลูกปัด” อันเป็นเนินดินหลังวัดคลองท่อม อาทิ เครื่องมือหิน เครื่องประดับซึ่งทำจากหินและดินเผา รูปสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกปัดอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของมนุษย์สมัยเมื่อ 5,000 ปีเศษมาแล้ว หลักฐานทางโบราณคดีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเคยเป็นชุมชนเมืองท่าในอดี..

 

อ่านต่อ

tag วัดคลองท่อม
วัดคลองท่อม

ประวัติความเป็นมาของวัดคลองท่อม วัดคลองท่อม  เป็นวัดราษฎร์  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒  ตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา    เมื่อวันที่  ๑๐  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๐๔   มีเนื้อที่ประมาณ  ๒๗  ไร่  ๓  งาน  ๖๗  ตารางวา และมีที่ธรณีสงฆ์อีก  ๑  แปลง  เนื้อที่  ๕๔  ไร่  ๒  งาน  ๑๓  ตารางวาสภาพพื้นที่ตั้งวัดนั้นเดิมเป็นที่ราบลุ่มและมี..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com