ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
เครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
tag เที่ยว “เมืองคอน” ท่องอารยธรรมแห่งคาบสมุทรทะเลใต้
เที่ยว “เมืองคอน” ท่องอารยธรรมแห่งคาบสมุทรทะเลใต้

เทวรูปเก่าแก่จากดินแดนไกลโพ้น ถูกพบ ณ เมืองแห่งหนึ่งในคาบสมุทรภาคใต้ อักษรโบราณอายุนับพันปี ถูกจดจารึกไว้เป็นความทรงจำของโลก ด้วยพระบัญชาของกษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร์ “ตามพรลิงก์” อาณาจักรลึกลับที่นักโบราณคดีต่างให้ความสนใจ แสงแดดเจิดจ้าและสีสันความงามของหมู่เกาะที่ยังบริสุทธิ์ เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักเดินทางให้เข้าไปค้นหา ลึกเข้าไปในป่าบนภูเขาที่อยู่เบื้องหลัง เต็มไปด้วยทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ ทั้งหมดนี้ สามารถพบได้ในเมืองเล็กๆ ที่เคยยิ่งใหญ่…เมืองที่มีชื่อว่า “นครศรีธรรมราช”วันแรกสนามบินขนาดเล็กที่มีเค..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com