ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
การคมนาคม
 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
tag โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา ๘
โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา ๘

โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา ๘ ตั้งอยู่ที่ตำบลลำพูนเมื่อเดือน พ.ย.2531 ได้เกิดเหตุการณพายุเกย์ทำให้ภูเขาถล่ม น้ำป่าไหลบ่าเข้าท่วม อ.บ้านนาสาร สาเหตุมาจากการบุกรุกทำลายป่าของชาวบ้านเพื่อทำสวนยาง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ มีพระดำริที่จะแก้ปัญหาด้วยการทำสวนยางเชิงเขาในลักษณะขั้นบันได และปลูกไม้ยืนต้นที่หยั่งรากลึกควบคู่ไปด้วย เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน จึงได้ใช้พื้นที่ป่าซึ่งเป็นภูเขาสูงในเขตป่าสงวนคลองน้ำเฒ่าเพื่อวิจัยศึกษาระบบวนเกษตรฟื้นฟูสภาพป่าสิ่งน่าสนใจชมทิวทัศน์โครงการจุฬาภรณ์พ..

 

อ่านต่อ

tag น้ำตกดาดฟ้า
น้ำตกดาดฟ้า

น้ำตกดาดฟ้า  เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้นสูงสุดมีหน้าผาสูงชันประมาณ 80 เมตร ในฤดูฝนน้ำตกจะมีน้ำมากไหลพรั่งพรูเต็มหน้าผาดูราวกับไหลลงมาจากฟากฟ้า จึงได้ชื่อว่า “น้ำตกดาดฟ้า” ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีสิ่งน่าสนใจน้ำตกดาดฟ้า ประกอบด้วยชั้นต่างๆ ถึง 13 ชั้น ไหลลดหลั่นมาจากเขาหนอง แต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป แต่การเดินทางขึ้นไปชมให้ครบ 13 ชั้นค่อนข้างลำบาก เพราะทางสูงชันและไกลมาก ต้องพักแรมในป่า ใช้เวลาไม่น้อยกว่า..

 

อ่านต่อ

tag อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น มีเนื้อที่ประมาณ 265,625 ไร่ จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2530 มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอบ้านนาสาร อำเภอกาญจนดิษฐ์ และอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบชื้น มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด และมีจุดเด่นตามธรรมชาติที่สวยงาม เช่น หน้าผา ถ้ำ น้ำตก ตลอดจนมีหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์การสู้รบที่เหลืออยู่ เช่น ค่าย บังเกอร์ และอุโมงค์ เป็นต้น และเพื่อเปิดโอกาสให้ สภาพธรรมชาติ สภาพแว..

 

อ่านต่อ

tag  ถ้ำเหมก
 ถ้ำเหมก

ประวัติความเป็นมาเป็นถ้ำหินปูน ไม่กว้างมากแต่มีเพดานถ้ำสูง ภายในถ้ำมีผีเสื้อหลวงเกาะ ทำรังเป็นจำนวนมากทุกปี ถ้ำนี้อยู่ใกล้กับน้ำตกดาดฟ้า ตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com