ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
การคมนาคม
 

 

 

 

 

อื่นๆ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
tag โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา ๘
โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา ๘

โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา ๘ ตั้งอยู่ที่ตำบลลำพูนเมื่อเดือน พ.ย.2531 ได้เกิดเหตุการณพายุเกย์ทำให้ภูเขาถล่ม น้ำป่าไหลบ่าเข้าท่วม อ.บ้านนาสาร สาเหตุมาจากการบุกรุกทำลายป่าของชาวบ้านเพื่อทำสวนยาง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ มีพระดำริที่จะแก้ปัญหาด้วยการทำสวนยางเชิงเขาในลักษณะขั้นบันได และปลูกไม้ยืนต้นที่หยั่งรากลึกควบคู่ไปด้วย เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน จึงได้ใช้พื้นที่ป่าซึ่งเป็นภูเขาสูงในเขตป่าสงวนคลองน้ำเฒ่าเพื่อวิจัยศึกษาระบบวนเกษตรฟื้นฟูสภาพป่าสิ่งน่าสนใจชมทิวทัศน์โครงการจุฬาภรณ์พ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com