ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
tag โปรแกรมที่ 3 สัมผัส ประวัติศาสตร์ 3 วัฒนธรรม ธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน
โปรแกรมที่ 3 สัมผัส ประวัติศาสตร์ 3 วัฒนธรรม ธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน

โปรแกรมที่ 3 สัมผัส ประวัติศาสตร์ 3 วัฒนธรรม ธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน กำหนดการเดินทาง  3 วัน 2 คืนวันแรก   ปัตตานี – กับหัวเมืองประวัติศาสตร์08.00 น.  คณะรับประทานอาหาร ณ ที่พัก จากนั้นออกเดินทางสู่สักการะรูปเหมือนเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง กราบไหว้ขอพรจากเจ้าแม่ เป็นศาลที่ประดิษฐานรูปแกะสลัก ของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว พระหมอ เจ้าแม่ทับทิม ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวจีนและชาวไทยโดยทั่วไปมาก ประวัติการสร้างหรือความเป็นมาของศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ..

 

อ่านต่อ

tag โปรแกรมที่ 2 “ตามรอย... อารยธรรมอิสลามปัตตานี”
โปรแกรมที่ 2 “ตามรอย... อารยธรรมอิสลามปัตตานี”

โปรแกรมที่ 2 “ตามรอย... อารยธรรมอิสลามปัตตานี”กำหนดการเดินทาง 08.00 น.  คณะออกเดินทางจากที่พัก จากนั้นนำคณะเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว ชมมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี นับว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกรูปทรงคล้ายกับ “ทัชมาฮาล” ประเทศอินเดีย ซึ่งสร้างในปี พ.ศ. 2497 ใช้เวลาดำเนินการสร้างประมาณ 9 ปี เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการประกอบ ศาสนกิจของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมีรูปทรงคล้ายกับทัชมาฮาลของอินเดีย ตรงกลางอาคารมียอดโดมขนาดใหญ่แล..

 

อ่านต่อ

tag โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี โปรแกรม “สัมผัสปัตตานีเมืองแห่ง 3 วัฒนธรรม ไทย จีน มลายู”
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี โปรแกรม “สัมผัสปัตตานีเมืองแห่ง 3 วัฒนธรรม ไทย จีน มลายู”

08.00 น. ออกเดินทางจากที่พักสักการะรูปเหมือนเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง กราบไหว้ขอพรจากเจ้าแม่ชมมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนับว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกรูปทรงคล้ายกับ “ทัชมาฮาล” ประเทศอินเดียเยี่ยมชมวัดมุจลินทวาปีวิหารหรือวัดตุยงนมัสการหลวงพ่อดำถือเป็นวัดเก่าแก่และวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดปัตตานี12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 13.00 น. เดินทางต่อแวะสัมผัสธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ชม “ผาพญางู”แหล่ท่องเที่ยวใหม่บนน้ำตกทรายขา..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com