ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ประเภทธรรมชาติ ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
tag ทะเลหาด
ทะเลหาด

ชาดหาดบ้านบ่อโชน ,ชาดหาดบ้านโคกสักเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีบรรยากาศเป็นธรรมชาติมีหมู่เกาะขามเป็นแหล่งปะการังและฝูงปลามากมาย..

 

อ่านต่อ

tag หาดปากบางสะกอม
หาดปากบางสะกอม

เส้นทาง สงขลา - จะนะ - เทพา ห่างจากตัวเมืองสงขลา ระยะทาง 53 กิโลเมตร และห่างจากอําเภอจะนะ 15 กิโลเมตร มีถนนลาดยางเข้าถึงชายหาดซึ่ งมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะแก่การพักผ่อน แค้มปิ้ง และสามารถเช่าเรือประมงข้ามไปตกปลาที่เกาะขาม ซึ่งมีปลาชุกชุม อยู่ห่างจากฝั่งประมาณ 2 กิโลเมตร และบริเวณหาดแห่งนี้มีอาหารทะเลสดๆ ให้เลือกมากมาย..

 

อ่านต่อ

tag หาดสร้อยสวรรค์
หาดสร้อยสวรรค์

หาดสร้อยสวรรค์ เป็นสถานที่พักผ่อนริมทางที่ แขวงการทางหลวง จังหวัดสงขลา  จัดสร้างให้นักท่องเที่ยวแวะพักผ่อน ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่  27 ช่วงอําเภอจะนะไปอําเภอเทพา ชายหาดมีความยาว 3 - 4 กิโลเมตร ในวันเสาร์ - อาทิตย์ จะมีอาหารและเครื่องดื่มบริการหาดสร้อยสวรรค์ อยู่ห่างจากหาดสะกอมเพียงไม่กี่กิโลเมตร แต่บรรยากาศของหาดสร้อยสวรรค์แห่งนี้กลับแตกต่างกันกับหาดสะกอมอย่างมาก หาดสะกอมเป็นหาดที่เงียบสงบ ไม่ค่อยมีร้านค้าร้านอาหารและที่พัก แต่หาดสร้อยสวรรค์กลับมีร้านค้าเลียบหาดเป็นช่วงๆ โดยแต่ละร..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com