ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
tag วัดแจ้ง
วัดแจ้ง

วัดแจ้งตั้งอยู่บ้านหน้าทอน ม.๓ ต.อ่างทอง สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๑๘ โดยมีพระอาจารย์คล้ำเป็นผู้นำ ซึ่งมีนางจุ้ย นางเคย เป็นผู้อุปถัมภ์ เดิมสถานที่เป็นที่โล่งแจ้ง จึงให้ชื่อว่า “วัดแจ้ง” มีเจ้าอาวาส ดังนี้พระอาจารย์คล้ำ (พ.ศ.๒๔๑๘ – ๒๔๓๙) เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัด พระอาจารย์มี (พ.ศ.๒๔๓๙ – ๒๔๕๑) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๔๔๘ สร้างพระประธาน (พระศิลายวง)พระอาจารย์ทับ (พ.ศ.๒๔๕๑ – ๒๔๕๔) ซื้อที่ดินให้วัด ๑ แปลง เพื่อสร้างโรงเรียนอนุบาลวัดแจ้ง พระอาจารย์เกื้อ (พ.ศ.๒๔๖๔ – ๒๔๖๙) พระ..

 

อ่านต่อ

tag อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานี
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานี

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานีเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่สอง ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 อยู่ห่างจาก เกาะสมุย ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 20 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 63,750 ไร่ เป็นพื้นดินเพียง 50 ตารางกิโลเมตร นอกนั้นเป็นพื้นน้ำ ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ 42 เกาะ ส่วนมากเป็นเกาะหินปูน เกาะที่สำคัญได้แก่ เกาะวัวตาหลับ เกาะพะลวย เกาะวัวจิ๋ว เกาะแม่เกาะ เกาะสามเส้า เกาะไผ่ลวก เกาะคา เกาะหินดับ เกาะวัวกันตัง ฯลฯ หมู่เกาะนี้เดิมเป็นเขตหวงห้ามของทหารเรือ แต่ก็ได้..

 

อ่านต่อ

tag เกาะสามเส้า
เกาะสามเส้า

เป็นแหล่งประการังค่อนข้างสมบูรณ์ วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ ประมาณ 1 กิโลเมตร มีสะพานหินธรรมชาติที่ยื่นโค้งออกไปในทะเล มีหาดทรายขาวสะอาด เหมาะแก่การตั้งที่พักแรม ว่ายน้ำและชมปะการัง จากเกาะสามเส้าจะมองเห็นประติมากรรมธรรมชาติคล้ายปราสาทหินตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาของเกาะแม่เกาะ ..

 

อ่านต่อ

tag เกาะท้ายเพลา
เกาะท้ายเพลา

ประวัติความเป็นมาเกาะท้ายเพลาและเกาะวัวกันตังอยู่เลยจากเกาะแม่เกาะไปทางเหนือ มีหาดทรายขาวสะอาดและแหล่งชมปะการังน้ำตื้นชนิดเขากวางและปะการังจานที่สวยงามมากเกาะท้ายเพลาและเกาะวัวกันตัง อยู่เลยจากเกาะแม่เกาะไปทางทิศเหนือ เป็นจุดที่มีแนวปะการังและ หาดทรายขาวสะอาด สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการนำเที่ยวด้วย..

 

อ่านต่อ

tag เกาะหินดับ
เกาะหินดับ

ประวัติความเป็นมาเกาะหินดับ เป็นเกาะที่มีลักษณะสวยงาม แปลกตา มีลักษณะของแนวมีรูปร่างคล้ายแนวหินบางๆ เรียงซ้อนขึ้นมาเหมือนงานประติมากรรม และมีหินหลากหลายสี เช่น สีส้ม ดำ ทำให้เกิดทิวทัศน์ที่สวยงาม เป็นจุดที่มีแนวปะการังและ ชายหาดยาวที่สุดในเขตอุทยานแห่ชาติหมู่เกาะอ่างทอง ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากเกาะวัวตาหลับ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สำคัญของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง แต่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไม่มากนัก เนื่องจากหมู่เกาะอ่างทองที่ประกอบไปด้วยเกาะกว่า 40 เกาะ มีเกาะที่ได้รับความนิยมมากกว่า เช่น เกาะแ..

 

อ่านต่อ

tag ทะเลใน (เกาะแม่เกาะ)
ทะเลใน (เกาะแม่เกาะ)

ประวัติความเป็นมาเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ด้านหน้าที่ทำการเป็นหาดทรายขาวสะอาด ใกล้ๆกันนั้นมีถ้ำบัวโบก ภายในมีหินงอกหินย้อยคล้ายดอกบัวบาน ถัดไปมีทางเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวบนยอดเขา ระยะทางประมาณ 400 เมตร ซึ่งจะมองเห็นหมู่เกาะอ่างทอง ทอดตัวเรียงรายเป็นแนวยาวไปบนผืนน้ำสีคราม เป็นภาพที่สวยงามยิ่ง..

 

อ่านต่อ

tag เกาะสมุย
เกาะสมุย

ประวัติความเป็นมาเกาะที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก อยู่บริเวณอ่าวไทย 1 ใน 3 ของเกาะเป็นที่ราบ ล้อมรอบภูเขา ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงคลื่นลมสงบเหมาะแก่การท่องเที่ยวที่สุด เกาะสมุย เป็นเกาะที่มีหาดทรายสวยทรายขาวมีชื่อหลายแห่ง อาทิ หาดเฉวง หาดนาเทียน หาดตลิ่งงาม หาดละไม นักท่องเที่ยวที่ต้องการหาดทราย ทะเล สายลม และแสงแดด ชายหาดที่ทอดยาวขนานไปกับทะเล ต้นมะพร้าวริมชายหาดและน้ำทะเลใสสวย ล้วนเป็นเสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวที่เคยไปสมุยมาแล้วต้องหวนกลับไปอีกครั้งแล้วครั้งเล่า..

 

อ่านต่อ

tag  หาดบางน้ำจืด

ประวัติความเป็นมาเป็นชายหาดขาวสะอาดบนเกาะสมุย สามารถเล่นน้ำทะเล ชมวิวทิวทัศน์โดยรอบ มีหมู่บ้านชาวประมงกระจายอยู่รอบเกาะ มีที่พักบริการ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com