ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผับ บาร์
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
เครื่องสำอาง
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
tag อนุสรณ์สถานรำลึกสึนามิ
อนุสรณ์สถานรำลึกสึนามิ

รูปปั้นสุนัข “นาราเพื่อนยาก” บนหาดป่าตอง ที่เป็นผลงานสร้างสรรค์ของโยชิโตโม นารา ศิลปินชาวญี่ปุ่น จากแรงบันดาลใจความสูญเสียสุนัขในเหตุการณ์สึนามิ ?นาราเพื่อนยาก? เป็นรูปปั้นสุนัขพันธุ์พลูโตตัวใหญ่ ตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินชาวญี่ปุ่นนาม "โยชิโตโม นารา" เพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยสึนามิ..

 

อ่านต่อ

tag ราชปาทานุสรณ์ : รอยบาทแห่งความจงรักภักดีของชาวป่าตอง
ราชปาทานุสรณ์ : รอยบาทแห่งความจงรักภักดีของชาวป่าตอง

ราชปาทานุสรณ์หรือราชาปาทานุสรณ์ เดิมเชื่อว่าน่าจะมาจากคำว่า “ราชบาทานุสรณ์” ตามความหมายของชาวบ้านป่าตองที่หมายถึง สถานที่ระลึกถึงรอยพระบาทแห่งพระราชาอันเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎรตำบลป่าตองเป็นการส่วนพระองค์และเสด็จลงจากรถยนต์พระที่นั่ง ประทับพระบาทเป็นครั้งแรกลงบนแผ่นดินของพระองค์ ณ ตำบลป่าตอง เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๐๒ เวลา ๑๒.๐๕ น. ตามที่ถูกบันทึกไว้ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยม..

 

อ่านต่อ

tag จังซีลอน
จังซีลอน

ห้างสรรพสินค้าและศูนย์จำหน่ายหัตถกรรมไทย และมีการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม อยู่บ่อยครั้ง เช่น การร่ายรำ การเดินแบบ นิทรรศการต่างๆ ห้างสรรพสินค้าและศูนย์จำหน่ายหัตถกรรมไทย และมีการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม อยู่บ่อยครั้ง เช่น การร่ายรำ การเดินแบบ นิทรรศการต่างๆ..

 

อ่านต่อ

tag เวทีกลาง สวนสาธารณะโลมา
เวทีกลาง สวนสาธารณะโลมา

เป็นสถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรมในช่วงเทศกาลต่างๆ ของหาดป่าตอง ซึ่งกิจกรรมต่างๆ จะจัดขึ้นที่แห่งนี้ เช่น เทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว การแข่งขันกีฬาต่างๆ เป็นสถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรมในช่วงเทศกาลต่างๆ ของหาดป่าตอง ซึ่งกิจกรรมต่างๆ จะจัดขึ้นที่แห่งนี้ เช่น เทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว การแข่งขันกีฬาต่างๆ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com