ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลอ่าวนาง  อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
กระท่อม และบังกะโล
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลอ่าวนาง  อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลอ่าวนาง เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านช่องพลี หมู่ 2 บ้านอ่าวนาง หมู่ 3 บ้านคลองแห้ง หมู่ 4 บ้านนาตีน หมู่ 5 บ้านทุ่ง หมู่ 6 บ้านคลองสน หมู่ 7 บ้านเกาะพีพี หมู่ 8 บ้านแหลมตง
   
สภาพทั่วไปของตำบล
   
อาณาเขตตำบล ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่
ทิศใต้ ติดกับ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลอันดามัน
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,478 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,914 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล วัดคลองสน
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล : ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางหมู่ที่ 5 ต.อ่าวนาง อ. เมือง จ.กระบี่ 81000
0-7563-7146
0-7563-7672
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com