ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
สันทนาการและการบันเทิง
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
กระท่อม และบังกะโล
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
การคมนาคม
 

 

 

 

 

ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลหน้าเมือง อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี แบ่งเขตการปกครองเป็น 5 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านบ้านหัวเวียง บ้านสวนทุเรียน บ้านทะเล บ้านแหลมสอ และบ้านตะพ้อ
   
สภาพทั่วไปของตำบล พื้นที่ตำบลอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเกาะสมุย
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ จรด ต.ลิปะน้อย และ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
ทิศใต้ จรด ทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันออก จรด ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
ทิศตะวันตก จรด ต.ตะลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
   
จำนวนประชากรของตำบล ประชากร 3,880 คน ชาย 2,540 คน หญิง 1,340 คน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่ และค้าขาย 
อาชีพเสริม ธุรกิจบ้านเช่า/บังกะโล
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com