ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
ททท.สำนักงานจังหวัด
การคมนาคม
 

 

 

 

 

ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
tag ศาลหลักเมืองพังงา (ศาลเจ้าแม่สายทอง)
ศาลหลักเมืองพังงา (ศาลเจ้าแม่สายทอง)

ศาลเจ้าแม่หลักเมืองพังงา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑ บ้านควร ปัจจุบันกองดินที่ฝังศพเจ้าแม่สายทอง ประดิษฐานอยู่ภายในศาลหลักเมืองพังงา ซึ่งก่อสร้างเมื่อประมาณร้อยกว่าปี มีประวัติความเป็นมาเล่าว่าได้มีการแต่งคนถือฆ้องกลองแห่แหนเรียกขานชื่อผู้หญิงเจ้าของบ้านที่ตั้งครรภ์ โดยมีข้อตกลงว่าห้ามคนที่ถูกเรียกขานตอบรับ จนถึงบ้านนางสายทองที่ตำบลท้ายเหมืองในปัจจุบัน ซึ่งสามีไม่อยู่บ้าน ขณะที่ขบวนฆ้อง กลอง เรียกชื่อนางสายทอง ซึ่งนางสายทองได้ขานรับเพราะเข้าใจว่าสามีมาเรียก จึงถูกจับเข้าพิธีสังเวยดวงวิญญาณ โดยให้นั่งใน..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดพังงาปากีสถาน
มัสยิดพังงาปากีสถาน

มัสยิดพังงาปากีสถาน เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม ทะเบียนเลขที่ ๓๙ ได้รับการจัดตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๕ ซึ่งพื้นที่ให้บริการ ถนนใหม่ หมู่ที่ ๔ บ้านนบปริง และบ้านชายค่าย ศาสนิกชนในเขตบริการ จำนวน ๖๖ คน มีนายประเสริฐ ไตรบุญ เป็นอิหม่าม นายหั้มตะ ยอมใหญ่ เป็นคอเต็บ และนายสมปอง ช่วยเจริญเป็นบิหลั่น..

 

อ่านต่อ

tag วัดมงคลสุทธาวาส
วัดมงคลสุทธาวาส

วัดมงคลสุทธาวาส มีประวัติความเป็นมา คือ เดิมวัดมงคลสุทธาวาสชื่อวัดลุ่ม เป็นวัดโบราณสร้างมาแต่สมัยไหน ใครเป็นผู้สร้างยังสืบไม่ได้ วัดตั้งอยู่ริมคลองพังงา ทางทิศตะวันตกอยู่ในเขตเทศบาล ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สังกัดมหานิกาย โบราณวัตถุของวัด มีพระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระที่สร้างมานาน องค์พระก่อด้วยอิฐปูนปางมารพิชัย ๓ องค์..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดกลางพังงา
มัสยิดกลางพังงา

มัสยิดกลางพังงา เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ทะเบียนเลขที่ ๓๕ ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ พื้นที่ให้บริการ บ้านชายค่าย หมู่ที่ ๔ บ้านนบปริง หมู่ที่ ๓ บ้านถ้ำน้ำผุด และบ้านถนนใหม่ มีสัปบุรุษในเขตบริการ จำนวน ๕๙๕ คน อิหม่ามคือนายหมาด ยมโดย คอเต็บ คือ นายไกรยุทธ จันทรสุ และบิหลั่น คือ นายณรงฤทธิ์ จันทรสุ ซึ่งนอกเหนือจากเป็นสถานที่ประกอบพิธีละหมาดใน ๕ เวลาของทุก ๆ วันแล้ว มัสยิดแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดอีกด้วย..

 

อ่านต่อ

tag วัดประชุมโยธี
วัดประชุมโยธี

วัดประชุมโยธี เป็นพระอารามหลวง เดิมชื่อวัดควน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพังงา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ได้ชื่อวัดควนเพราะสถานที่ตั้งวัดอยู่บนเนินติดภูเขา ที่ตั้งวัดอยู่ทางทิศตะวันออก ทิศเหนือของภูเขา มีเนื้อที่ทั้งหมด ๘ ไร่ ๒ งาน ๓๗ ตารางวา และได้ปักเขตวิสุง คามสีมา เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ส่วนด้านการศึกษา ได้เปิดสอนธรรมแก่พระภิกษุ – สามเณรทุกปี ทุกวัดในละแวดใกล้เคียง เป็นสำนักสอบธรรมสนามหลวงเป็นประจำทุกปี เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระเทพปัญญาโมลี..

 

อ่านต่อ

tag วัดทักษิณาวาส
วัดทักษิณาวาส

วัดทักษิณาวาส สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๐๗ โดยพระยาบริรักษ์ภูธร (ขำ ณ นคร) ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นผู้สร้าง เดิมมีนามว่า “วัดใต้ควน” ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดทักษิณาวาส” คงมีความหมายใกล้เคียงกับนามเดิม วัดทักษิณาวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ตั้งวัด ๙ ไร่ ๗๒ ตารางวา..

 

อ่านต่อ

tag วัดประพาสประจิมเขต
วัดประพาสประจิมเขต

วัดประพาสประจิมเขต เดิมชื่อ วัดถ้ำพุงช้าง ตั้งอยู่บ้านหัวช้าง โดยเขตเทศบาลตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ที่ได้ชื่อว่าวัดถ้ำพุงช้าง เพราะที่ตั้งวัด อยู่ติดกับเขาช้าง ซึ่งมีถ้ำที่พุงของเขาช้าง และมีน้ำไหลตลอดปี..

 

อ่านต่อ

tag ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋
ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋

ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป้ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เป็นศาลเจ้าที่สร้างประมาณ ๒๐๐ ปี โดยมีภาพกิจกรรมฝาผนัง มีกระถางธูปพระราชทาน โดยมีพระปรมาภิไธยย่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรงกลางกระถางธูป องค์ศาลเจ้าก่อสร้างแบบจีนโบราณแห่งเดียวในภาคใต้ เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของของไทย เชื้อสายจีน..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com