ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
ททท.สำนักงานจังหวัด
การคมนาคม
 

 

 

 

 

มัสยิด ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
tag มัสยิดพังงาปากีสถาน
มัสยิดพังงาปากีสถาน

มัสยิดพังงาปากีสถาน เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม ทะเบียนเลขที่ ๓๙ ได้รับการจัดตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๕ ซึ่งพื้นที่ให้บริการ ถนนใหม่ หมู่ที่ ๔ บ้านนบปริง และบ้านชายค่าย ศาสนิกชนในเขตบริการ จำนวน ๖๖ คน มีนายประเสริฐ ไตรบุญ เป็นอิหม่าม นายหั้มตะ ยอมใหญ่ เป็นคอเต็บ และนายสมปอง ช่วยเจริญเป็นบิหลั่น..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดกลางพังงา
มัสยิดกลางพังงา

มัสยิดกลางพังงา เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ทะเบียนเลขที่ ๓๕ ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ พื้นที่ให้บริการ บ้านชายค่าย หมู่ที่ ๔ บ้านนบปริง หมู่ที่ ๓ บ้านถ้ำน้ำผุด และบ้านถนนใหม่ มีสัปบุรุษในเขตบริการ จำนวน ๕๙๕ คน อิหม่ามคือนายหมาด ยมโดย คอเต็บ คือ นายไกรยุทธ จันทรสุ และบิหลั่น คือ นายณรงฤทธิ์ จันทรสุ ซึ่งนอกเหนือจากเป็นสถานที่ประกอบพิธีละหมาดใน ๕ เวลาของทุก ๆ วันแล้ว มัสยิดแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดอีกด้วย..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com