ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

หมู่บ้าน ชุมชน ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
tag ตลาดน้ำสะพานร้อยปี ตากใบ
ตลาดน้ำสะพานร้อยปี ตากใบ

ตลาดน้ำตากใบ เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 วันเปิดงานมีคนร่วมเป็นจำนวนมาก และเป็นจุดที่มีการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวว่าเป็น “แสงแรกที่ตากใบ” หมายถึงเป็นพื้นที่แรกที่เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนอำเภออื่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากนั้นตลาดน้ำตากใบก็เปิดทุกเสาร์-อาทิตย์ มีร้านรวงเปิดขายทั้งของกินและของฝาก ด้านหนึ่งของตลาดมีลานเอนกประสงค์ ปูพื้นอย่างดี มีศาลานั่งพักผ่อนหลายหลัง ม้านั่งอีกหายตัว ทางเดินทอดยาวไปตามชายฝั่งแม่น้ำให้ได้ใกล้ชิดสูดไอละอองน้ำอย่างเต็มที่ หากยังมีการต่อเต..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com